User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Mago De Oz

M 조회 수 1588 추천 수 0 2005.10.19 23:20:13
  


오즈의 마법사란 밴드명을 가진 그룹으로, 스페인이 자랑하는 티에라 산타와 쌍두마차를 이루고 있는 그들의 이름을 전세계로 알리는데 결정적인 역할을 했으며
            
독특한 마력으로 청자를 한 번 빠지면 헤어나올 수 없게만드는
                    

            
            
마고데오즈의 멜로딕스피드메틀을 기본으로 포크, 월드뮤직 등이 어우러진 톡톡튀는 사운드가 라이브
에서도 두 배 이상 즐거운 들을거리를 재현한다. 그들의 모든 히트곡을 다양한 악기편성과 효과음 등으로
라이브에서 더욱 탄력적으로 재해석한 멜로딕스피드메틀의 이단아의 그 현장으로 청자를 초대한다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
322 N Nawang Khechog [4] paho 2005-10-21 1493
321 M My Morning Jacket paho 2005-10-21 2916
320 M Mari Boine [7] paho 2005-10-21 1568
319 M Migala paho 2005-10-21 1681
318 M Mercedes Sosa paho 2005-10-21 1522
317 M Melina Mercouri paho 2005-10-21 2107
316 M Mecano [1] paho 2005-10-21 1529
315 M Martin Taylor paho 2005-10-21 1743
314 M Mary Black paho 2005-10-21 1554
313 M Mariza paho 2005-10-21 1498
312 M Marisa Monte paho 2005-10-21 1547
311 M Maria Farantouri paho 2005-10-19 1793
310 M Maria del Mar Bonet paho 2005-10-19 1798
309 M Manu Dibango paho 2005-10-19 1590
308 M Manolo Carrasco paho 2005-10-19 1528
» M Mago De Oz paho 2005-10-19 1588
306 M Marcelo Alvarez paho 2005-10-19 1558
305 L Luz Casal paho 2005-10-19 2500
304 L Lou Bega paho 2005-10-19 1549
303 L Los Calchakis [4] paho 2005-10-19 1505

로그인

로그인폼

로그인 유지

X