User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Mayte Martin

M 조회 수 2689 추천 수 0 2007.10.10 22:58:38

 

 

스페인 바르셀로나 출신의 플라멩코 싱어 메이테 마르틴은 고전과 현대의 음악적 감성을 가장 적절하게 살려내는 음악적 재능을 통해 평론가들의 극찬을 받고 있다.
그녀의 2000년 앨범은 2001년 라틴 그래미 어워드에 노미네이트 되며 그녀의 음악적 천재성을 세계적으로 알린 바 있다.
때로는 격정적이고,
때로는 아름답고 슬픔에 찬 그녀의 노래는 영혼의 구석구석까지 파고드는 힘이 있는 듯 하다. 최고 수준의 플라멩코를 보여주는 걸작...  

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
422 R RICARDO ARJONA 파호 2014-05-20 1492
421 M The Man-Eating Tree 파호 2013-01-25 2530
420 A A Perfect Circle-Judith paho 2009-02-19 3389
419 T Teofilo Chantre paho 2007-10-11 3790
418 D Dilermando Reis paho 2007-10-10 6600
417 M Mongo Santamaria paho 2007-10-10 2636
416 R Ravi Shankar paho 2007-10-10 3044
415 R Robert Tree Cody paho 2007-10-10 2690
» M Mayte Martin paho 2007-10-10 2689
413 G Geoffrey Oryema(제프리 오리에마) paho 2007-10-10 4601
412 P Paris Match paho 2007-10-04 2818
411 P Pedro Aznar paho 2007-10-04 2732
410 V Vicente Amigo paho 2007-08-28 2696
409 V Victor Lazlo paho 2007-08-28 4950
408 V Violeta Parra paho 2007-08-28 2598
407 V VOCAL SAMPLING paho 2007-08-28 2639
406 Y Yann Tiersen paho 2007-08-28 2993
405 Y Yat Kha [10] paho 2007-08-28 2635
404 Y Yoshida Brothers [27] paho 2007-08-28 3230
403 Z Zakir Hussain paho 2007-08-28 2756

로그인

로그인폼

로그인 유지

X