User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Mayte Martin

M 조회 수 2528 추천 수 0 2007.10.10 22:58:38

 

 

스페인 바르셀로나 출신의 플라멩코 싱어 메이테 마르틴은 고전과 현대의 음악적 감성을 가장 적절하게 살려내는 음악적 재능을 통해 평론가들의 극찬을 받고 있다.
그녀의 2000년 앨범은 2001년 라틴 그래미 어워드에 노미네이트 되며 그녀의 음악적 천재성을 세계적으로 알린 바 있다.
때로는 격정적이고,
때로는 아름답고 슬픔에 찬 그녀의 노래는 영혼의 구석구석까지 파고드는 힘이 있는 듯 하다. 최고 수준의 플라멩코를 보여주는 걸작...  

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
422 R RICARDO ARJONA 파호 2014-05-20 1319
421 M The Man-Eating Tree 파호 2013-01-25 2355
420 A A Perfect Circle-Judith paho 2009-02-19 3198
419 T Teofilo Chantre paho 2007-10-11 3568
418 D Dilermando Reis paho 2007-10-10 5090
417 M Mongo Santamaria paho 2007-10-10 2470
416 R Ravi Shankar paho 2007-10-10 2811
415 R Robert Tree Cody paho 2007-10-10 2515
» M Mayte Martin paho 2007-10-10 2528
413 G Geoffrey Oryema(제프리 오리에마) paho 2007-10-10 2596
412 P Paris Match paho 2007-10-04 2637
411 P Pedro Aznar paho 2007-10-04 2547
410 V Vicente Amigo paho 2007-08-28 2532
409 V Victor Lazlo paho 2007-08-28 4766
408 V Violeta Parra paho 2007-08-28 2412
407 V VOCAL SAMPLING paho 2007-08-28 2443
406 Y Yann Tiersen paho 2007-08-28 2811
405 Y Yat Kha [10] paho 2007-08-28 2411
404 Y Yoshida Brothers [27] paho 2007-08-28 3004
403 Z Zakir Hussain paho 2007-08-28 2443

로그인

로그인폼

로그인 유지

X