User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Fito Paez

F 조회 수 1842 추천 수 0 2006.07.11 00:37:01

FITO PAEZ
1963년 3월 13일 아르헨티나 로사리오 태생.
어린시절부터 밴드과 세션으로 음악활동을 시작했고,
1984년 가수로 데뷔하면서 아르헨티나를 대표하는 싱어송라이터로 인정받고 있다.
모든 문화가 융합되어 있는 남미의 지역적인 특성을 PAEZ의 음악에서도 엿볼 수 있다.
라틴음악, 영,미의 록 그리고 탱고를 비롯한 아르헨티나 음악을 모두 접목시킨
독창적인 음악세계를 갖고 있다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
202 R Rita Calypso [5] paho 2005-10-24 1829
201 P Patricia Salas [5] paho 2005-10-24 1831
200 N Nucanchi Nan 뉴깐치냔 paho 2007-05-26 1833
199 K Khaled (할레드) [1] paho 2005-09-05 1837
198 J Julio Pereira [7] paho 2005-10-17 1837
197 E Emma Shapplin [5] paho 2005-09-07 1839
196 R Robbie Robertson The Red Road Ensemble [4] paho 2005-10-24 1840
195 V Virginia Rodrigues(버지니아 로드리게스) paho 2005-09-09 1841
» F Fito Paez [2] paho 2006-07-11 1842
193 V Victor Choi(빅토르 초이,빅토르최) paho 2005-09-09 1846
192 B Becky Taylor paho 2005-09-07 1847
191 C Chet Baker (쳇 베이커) paho 2005-09-07 1847
190 E Eleni Karaindrou [41] paho 2005-10-05 1848
189 A Anouar Brahem(아누아르 브라헴) [6] paho 2005-10-04 1852
188 R Robert Tree Cody paho 2005-10-24 1856
187 C Cristina Branco(크리스티나 브랑코) [2] paho 2005-09-05 1861
186 G GioAria (죠아리아) 관리자 2005-09-01 1862
185 M Mornka Martin(모니카 마틴) [6] paho 2005-09-06 1864
184 N Nicole Croisille 니콜 크르와지 paho 2007-05-26 1868
183 E ELP [ Emerson , Lake and Palmer ] [4] 관리자 2005-09-03 1878

로그인

로그인폼

로그인 유지

X