User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Emir Kusturica

E 조회 수 1798 추천 수 0 2005.10.05 14:47:26집시의 시간,
언더 그라운드,
검은 고양이 흰 고양이를 통해 마술적 리얼리즘의 영상과 정감 있는 캐릭터, 날카로운 위트와 휴머니즘적인 서정을 모두 보여준 우리 시대 최고의 시네아스트 Emir Kustrica
            !
그리고 그의 청년 시절부터 영화만큼이나 소중한 존재였던 No Smoking Band의 국제적인 데뷔 작품이다.
발칸 동 유럽의 전통이 느껴지는 정서와 집시 음악, 그리고 격렬하고 정신없는 펑크 록과 아방가르드 재즈의 조합은 가히 완벽하다 할만 하며, 비교의 대상을 찾기 힘든 독특한 음악성을 보여준다.    

  Emir Kusturica - Lubenica

  Ederlezi - Time Of The Gypsies O.S.T. 中


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
222 G Genesis [1] 관리자 2005-09-03 1841
221 N Nucanchi Nan 뉴깐치냔 paho 2007-05-26 1841
220 P Patricia Salas [5] paho 2005-10-24 1838
219 R Rita Calypso [5] paho 2005-10-24 1838
218 J Jimmy Rosenberg [3] paho 2005-10-08 1834
217 C Charles Aznavour(샤를르 아나즈브르) paho 2005-09-06 1833
216 V Vladimir Vysotsky(블라디미르 비쇼츠키) paho 2005-09-21 1819
215 A Amaia Zubiria paho 2005-10-04 1817
214 P Petru Guelfucci [3] paho 2005-10-24 1814
213 S Silje Vige paho 2005-10-24 1814
212 R Rachid Taha(라시드 타하) paho 2005-09-05 1809
211 E Elegeion paho 2005-10-05 1809
210 J Joao Gilberto(조앙 질베르투) paho 2005-09-05 1808
209 J Jazzinho 관리자 2005-09-03 1806
208 C Caetano Veloso (까에따노 벨로수) [6] paho 2005-09-21 1805
207 K Kalyi Jag [76] paho 2005-10-17 1802
206 G Gorky Park (고르키팍) [2] paho 2005-09-09 1801
205 D Dalida paho 2005-10-05 1800
» E Emir Kusturica paho 2005-10-05 1798
203 M Maria del Mar Bonet paho 2005-10-19 1798

로그인

로그인폼

로그인 유지

X