User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Mayte Martin

M 조회 수 2691 추천 수 0 2007.10.10 22:58:38

 

 

스페인 바르셀로나 출신의 플라멩코 싱어 메이테 마르틴은 고전과 현대의 음악적 감성을 가장 적절하게 살려내는 음악적 재능을 통해 평론가들의 극찬을 받고 있다.
그녀의 2000년 앨범은 2001년 라틴 그래미 어워드에 노미네이트 되며 그녀의 음악적 천재성을 세계적으로 알린 바 있다.
때로는 격정적이고,
때로는 아름답고 슬픔에 찬 그녀의 노래는 영혼의 구석구석까지 파고드는 힘이 있는 듯 하다. 최고 수준의 플라멩코를 보여주는 걸작...  

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
22 Z Zizi Possi paho 2007-08-28 1886
21 Z Zap mama paho 2007-08-28 2346
20 Z Zakir Hussain paho 2007-08-28 2759
19 Y Yoshida Brothers [27] paho 2007-08-28 3231
18 Y Yat Kha [10] paho 2007-08-28 2640
17 Y Yann Tiersen paho 2007-08-28 2994
16 V VOCAL SAMPLING paho 2007-08-28 2640
15 V Violeta Parra paho 2007-08-28 2599
14 V Victor Lazlo paho 2007-08-28 4951
13 V Vicente Amigo paho 2007-08-28 2697
12 P Pedro Aznar paho 2007-10-04 2733
11 P Paris Match paho 2007-10-04 2819
10 G Geoffrey Oryema(제프리 오리에마) paho 2007-10-10 4620
» M Mayte Martin paho 2007-10-10 2691
8 R Robert Tree Cody paho 2007-10-10 2694
7 R Ravi Shankar paho 2007-10-10 3049
6 M Mongo Santamaria paho 2007-10-10 2638
5 D Dilermando Reis paho 2007-10-10 6601
4 T Teofilo Chantre paho 2007-10-11 3795
3 A A Perfect Circle-Judith paho 2009-02-19 3390

로그인

로그인폼

로그인 유지

X