User-agent: * Allow: / Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +http://naver.me/bot)
  • 즐겨찾기link
  • 홈페이지
  • 로그인
  • 회원가입

Music Artists

artists

Mayte Martin

M 조회 수 2639 추천 수 0 2007.10.10 22:58:38

 

 

스페인 바르셀로나 출신의 플라멩코 싱어 메이테 마르틴은 고전과 현대의 음악적 감성을 가장 적절하게 살려내는 음악적 재능을 통해 평론가들의 극찬을 받고 있다.
그녀의 2000년 앨범은 2001년 라틴 그래미 어워드에 노미네이트 되며 그녀의 음악적 천재성을 세계적으로 알린 바 있다.
때로는 격정적이고,
때로는 아름답고 슬픔에 찬 그녀의 노래는 영혼의 구석구석까지 파고드는 힘이 있는 듯 하다. 최고 수준의 플라멩코를 보여주는 걸작...  

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
422 R RICARDO ARJONA 파호 2014-05-20 1442
421 M The Man-Eating Tree 파호 2013-01-25 2471
420 A A Perfect Circle-Judith paho 2009-02-19 3333
419 T Teofilo Chantre paho 2007-10-11 3710
418 D Dilermando Reis paho 2007-10-10 6531
417 M Mongo Santamaria paho 2007-10-10 2583
416 R Ravi Shankar paho 2007-10-10 2960
415 R Robert Tree Cody paho 2007-10-10 2633
» M Mayte Martin paho 2007-10-10 2639
413 G Geoffrey Oryema(제프리 오리에마) paho 2007-10-10 3204
412 P Paris Match paho 2007-10-04 2753
411 P Pedro Aznar paho 2007-10-04 2666
410 V Vicente Amigo paho 2007-08-28 2648
409 V Victor Lazlo paho 2007-08-28 4895
408 V Violeta Parra paho 2007-08-28 2538
407 V VOCAL SAMPLING paho 2007-08-28 2572
406 Y Yann Tiersen paho 2007-08-28 2940
405 Y Yat Kha [10] paho 2007-08-28 2543
404 Y Yoshida Brothers [27] paho 2007-08-28 3152
403 Z Zakir Hussain paho 2007-08-28 2700

로그인

로그인폼

로그인 유지

X